Systemy tłumaczeń symultanicznych

Autor: Biura Milanówek

Gdy organizujemy konferencję z udziałem zagranicznych gości lub nasza firma ma oddziały za granicą, niezbędne jest zorganizowanie tłumaczenia ustnego. Formy tłumaczenia wykorzystywane na konferencjach i spotkaniach biznesowych to:

  • symultaniczne – na bieżąco, w czasie rzeczywistym; tłumacz odbiera wypowiedź mówcy przez słuchawki i jednocześnie tłumaczy ją na język docelowy, a uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach;

  • konsekutywne – proces tłumaczenia zachodzi dopiero po tym jak mówiący skończy wypowiedź lub jej dłuższy fragment;

  • liaison – podobne do konsekutywnego, ale tłumaczy się krótsze, jedno- lub kilkuzdaniowe fragmenty wypowiedzi, po których następują przerwy.

Obecnie na konferencjach najczęściej wykorzystuje się tłumaczenia symultaniczne. Należy zatrudnić fachowych tłumaczy, którzy specjalizują się w tym rodzaju tłumaczeń. Tu należy zaznaczyć, że sam fakt, że ktoś jest tłumaczem, nie oznacza, że podejmie się tłumaczenia ustnego, zwłaszcza symultanicznego, gdyż wymaga to odpowiednich predyspozycji oraz specjalistycznego przeszkolenia (zwykle w ramach specjalizacji na studiach albo studiów podyplomowych). Musimy także zapewnić urządzenia, które zagwarantują tłumaczowi komfort pracy, a zarazem umożliwią słuchaczom odpowiedni odbiór tłumaczonych wypowiedzi.

Spośród wszystkich typów tłumaczeń, właśnie tłumaczenia symultaniczne wymagają najbardziej zaawansowanego sprzętu. Potrzebna jest kabina ze stanowiskami dla tłumaczy, najlepiej minimum dwoma, nawet jeśli potrzebujemy tłumaczenia tylko na jeden język (ponieważ tłumaczenie symultaniczne jest bardzo angażujące intelektualnie i męczące, tłumacze powinni się zmieniać co pół godziny, by zagwarantować niezmiennie wysoką jakość pracy). Kabina taka musi być dźwiękoszczelna i przeszklona – przez to tłumacz będzie mógł się skoncentrować wyłącznie na przekazie dźwiękowym, który ma przetłumaczyć, a zarazem ma możliwość obserwowania osoby przemawiającej. Wewnątrz kabiny znajdują się pulpity, na których instaluje się sprzęt.

Jeśli chodzi o urządzenia audio, obecnie często rezygnuje się z kabli, by zapewnić uczestnikom konferencji swobodę ruchów. Do bezprzewodowej transmisji sygnału zwykle wykorzystuje się podczerwień. Promieniowanie podczerwone ma jeszcze jedną ważną zaletę – nie przenika poza salę konferencyjną, przez co zapewniona jest poufność przekazu.

wyposażenie sal konferrencyjnych

Zestawy do tłumaczeń symultanicznych działające na podczerwień zwykle składają się z:

  • nadajnika, który jest centralnym elementem systemu; odbiera on sygnały wejściowe, moduluje je w fale nośne i przesyła do promienników podczerwieni;

  • jednostki centralnej, za pomocą której można podłączyć pulpity tłumaczy;

  • cyfrowych pulpitów dla tłumaczy;

  • mikrofonów i słuchawek dla tłumaczy;

  • promienników podczerwieni, służących do dystrybucji sygnału na sali konferencyjnej;

  • odbiorników podczerwieni z zestawami słuchawkowymi dla słuchaczy i prelegentów; odbiorniki są wyposażone w przełącznik wyboru kanałów, umożliwiający zmianę języka tłumaczenia.

Kategoria: Biura Olkusz