Nowoczesne systemy głosowania

Biura Goleniów Biura Konstancin-Jeziorna

Na konferencjach nieraz odbywają się głosowania związane z wyborem osób na określone funkcje w firmie bądź organizacji, a także dotyczące np. zasad i regulaminów czy podejmowania określonych decyzji.

W dzisiejszych czasach do głosowań wykorzystuje się profesjonalne systemy. Umożliwiają one szybkie i sprawne liczenie głosów i uzyskiwanie wyników zaraz po głosowaniu, a także zapobiegają pomyłkom. Systemy do głosowania dzielą się na różne rodzaje w zależności od wykorzystywanych urządzeń. Mogą one być np. przewodowe/stacjonarne (wbudowane na stałe w meble konferencyjne) lub bezprzewodowe (wykorzystujące podczerwień lub łączność radiową).

mikrofon

Dość często używane są systemy składające się z niewielkich urządzeń przypominających piloty, zaopatrzonych w przyciski, obsługiwanych indywidualnie przez poszczególne osoby głosujące. Wciśnięcie przycisku na pilocie przesyła sygnał do urządzenia bazowego (np. komputera ze specjalnym terminalem i oprogramowaniem), który go rejestruje i na tej podstawie nalicza wynik głosowania. Systemy takie, oprócz możliwości głosowania na zasadzie tak/nie, dają nieraz możliwość przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru i testów typu prawda/fałsz oraz wprowadzania na pilotach odpowiedzi tekstowych i numerycznych. Można więc sprawdzić wiedzę uczestników konferencji, a nawet zorganizować konkurs w formie quizu. Urządzenie bazowe umożliwia też generowanie automatycznych raportów i prezentację wyników w formie graficznej, a także podgląd tego, jak głosowały bądź odpowiadały poszczególne osoby. Indywidualne karty chipowe umożliwiają sprawdzenie obecności.

Istnieją też systemy, w których można wykorzystać urządzenia mobilne już należące do uczestników – smartfony lub tablety. Uczestnicy otrzymują dostęp po panelu rejestracyjnego, w którym podają swoje dane; dzięki temu urządzenia zostają przypisane do poszczególnych osób. Zainteresowane osoby mogą też zgłosić chęć otrzymania materiałów z konferencji na adres e-mail podany przy rejestracji. Systemy są obsługiwane za pomocą specjalnych aplikacji, które poza rejestrowaniem i liczeniem głosów mogą umożliwiać także wypełnianie ankiet, pisemne zadawanie pytań, które wyświetlają się na urządzeniu prelegenta w czasie rzeczywistym (eliminuje to konieczność publicznego zabierania głosu, która może być problemem dla niektórych słuchaczy), a także przeglądanie materiałów informacyjnych.

Wyżej wymienione systemy mają kilka wspólnych zalet. Ułatwiają pracę osobom organizującym i prowadzącym konferencję, gdyż umożliwiają szybsze i łatwiejsze zarządzanie zarówno przebiegiem głosowania, jak i jego wynikami. Uzyskane w ten sposób wyniki są bardziej obiektywne; można je również przedstawić w przejrzystej i czytelnej formie. Systemy takie zapewniają też wysoki stopień poufności udzielanych odpowiedzi, co przekłada się na większe zaufanie uczestników.

Biura Leszno Biura Mikołów

Nowoczesne systemy głosowania

Na konferencjach nieraz odbywają się głosowania związane z wyborem osób na określone funkcje w firmie bądź organizacji, a także dotyczące np. zasad i regulaminów czy podejmowania określonych decyzji.

Zobacz całość

Wyposażenie sali konferencyjnej

Podstawowe wyposażenie sali konferencyjnej to oczywiście miejsca dla słuchaczy i prelegenta. Są to zwykle stoły (w mniejszych salach bywa to jeden duży stół), a także krzesła, które mogą być ustawione wokół stołu lub w układzie kinowym.

Zobacz całość

Urządzenia interaktywne

Jednym z nowocześniejszych rozwiązań wykorzystywanych w salach konferencyjnych i wykładowych są zestawy urządzeń interaktywnych.

Wideokonferencje

W dzisiejszych czasach, aby wziąć udział w konferencji, nie trzeba już być fizycznie obecnym w miejscu, gdzie się ona odbywa.

Telekonferencje

Telekonferencja to rozmowa głosowa z większą liczbą osób (nawet kilkudziesięcioma lub kilkoma setkami) w tym samym czasie.