Nowoczesne systemy głosowania

Autor: Biura Konstancin-Jeziorna

Na konferencjach nieraz odbywają się głosowania związane z wyborem osób na określone funkcje w firmie bądź organizacji, a także dotyczące np. zasad i regulaminów czy podejmowania określonych decyzji.

W dzisiejszych czasach do głosowań wykorzystuje się profesjonalne systemy. Umożliwiają one szybkie i sprawne liczenie głosów i uzyskiwanie wyników zaraz po głosowaniu, a także zapobiegają pomyłkom. Systemy do głosowania dzielą się na różne rodzaje w zależności od wykorzystywanych urządzeń. Mogą one być np. przewodowe/stacjonarne (wbudowane na stałe w meble konferencyjne) lub bezprzewodowe (wykorzystujące podczerwień lub łączność radiową).

wyposażenie sal konferrencyjnych

Dość często używane są systemy składające się z niewielkich urządzeń przypominających piloty, zaopatrzonych w przyciski, obsługiwanych indywidualnie przez poszczególne osoby głosujące. Wciśnięcie przycisku na pilocie przesyła sygnał do urządzenia bazowego (np. komputera ze specjalnym terminalem i oprogramowaniem), który go rejestruje i na tej podstawie nalicza wynik głosowania. Systemy takie, oprócz możliwości głosowania na zasadzie tak/nie, dają nieraz możliwość przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru i testów typu prawda/fałsz oraz wprowadzania na pilotach odpowiedzi tekstowych i numerycznych. Można więc sprawdzić wiedzę uczestników konferencji, a nawet zorganizować konkurs w formie quizu. Urządzenie bazowe umożliwia też generowanie automatycznych raportów i prezentację wyników w formie graficznej, a także podgląd tego, jak głosowały bądź odpowiadały poszczególne osoby. Indywidualne karty chipowe umożliwiają sprawdzenie obecności.

Istnieją też systemy, w których można wykorzystać urządzenia mobilne już należące do uczestników – smartfony lub tablety. Uczestnicy otrzymują dostęp po panelu rejestracyjnego, w którym podają swoje dane; dzięki temu urządzenia zostają przypisane do poszczególnych osób. Zainteresowane osoby mogą też zgłosić chęć otrzymania materiałów z konferencji na adres e-mail podany przy rejestracji. Systemy są obsługiwane za pomocą specjalnych aplikacji, które poza rejestrowaniem i liczeniem głosów mogą umożliwiać także wypełnianie ankiet, pisemne zadawanie pytań, które wyświetlają się na urządzeniu prelegenta w czasie rzeczywistym (eliminuje to konieczność publicznego zabierania głosu, która może być problemem dla niektórych słuchaczy), a także przeglądanie materiałów informacyjnych.

Wyżej wymienione systemy mają kilka wspólnych zalet. Ułatwiają pracę osobom organizującym i prowadzącym konferencję, gdyż umożliwiają szybsze i łatwiejsze zarządzanie zarówno przebiegiem głosowania, jak i jego wynikami. Uzyskane w ten sposób wyniki są bardziej obiektywne; można je również przedstawić w przejrzystej i czytelnej formie. Systemy takie zapewniają też wysoki stopień poufności udzielanych odpowiedzi, co przekłada się na większe zaufanie uczestników.

Kategoria: Biura Leszno