Przystosowanie sal konferencyjnych i wykładowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Autor: Biura Wodzisław Śląski

Za niepełnosprawną uznaje się osobę, której funkcje organizmu są nieprzystosowane do warunków otoczenia. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, każdy obiekt użyteczności publicznej powinien być dostosowany do potrzeb takich osób. Nie inaczej jest w przypadku sal konferencyjnych i wykładowych. W jakie ułatwienia powinny być wyposażone obiekty konferencyjne, by umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym? O tym poniżej.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

wyposażenie sal konferrencyjnych

Większość osób niepełnosprawnych rezygnuje z podejmowania jakiejkolwiek aktywności społecznej w obawie przed różnego rodzaju przeszkodami, które mogą je spotkać poza domem. Z tego względu rezygnują również z kształcenia się, ponieważ uczelnie i sale szkoleniowe w wielu przypadkach są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak to zmienić?

Główną przeszkodą w korzystaniu z sal konferencyjnych i wykładowych są bariery architektoniczne, czyli niedogodności, które występują w budynku oraz jego otoczeniu. Dotykają one głównie osoby cierpiące na choroby układu ruchu, które, korzystając z różnego rodzaju obiektów, najczęściej skarżą się na: brak ramp i podjazdów oraz ich niedopasowanie, złe przystosowanie schodów, brak miejsc parkingowych, nieprzystosowane toalety, śliską powierzchnię, itp. By ułatwić osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z budynku szkoleniowego, należy zadbać o to, by wejście do obiektu czy sali umożliwiało bezkolizyjny wjazd wózka inwalidzkiego, a poruszanie się po obiekcie było komfortowe. W związku z tym szerokość drzwi powinna być nie mniejsza niż 90 cm, zaś w przypadku korytarza wynosić co najmniej 120 cm. W przypadku osób poruszających się na wózkach lub o kulach, należy również zadbać o odpowiednią konstrukcję schodów i wyposażenie ich w odpowiednie podnośniki, zamontowanie w łazienkach specjalnych uchwytów bezpieczeństwa oraz pokrycie podłóg warstwą antypoślizgową. Nie należy zapominać o tym, że sala szkoleniowa powinna posiadać również odpowiednio przystosowane ławki.

Ułatwienia dla osób niewidomych i niesłyszących

Wśród niepełnosprawnych sporą część stanowią osoby niesłyszące lub niedosłyszące oraz osoby z problemami wzrokowymi. Dopasowanie sal konferencyjnych i wykładowych pod kątem ich potrzeb powinno obejmować wyposażenie w specjalne rozwiązania. W przypadku osób niedosłyszących obejmują one:

  • systemy wspomagające słyszenie oraz pętle induktofoniczne,

  • możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego,

  • możliwość otrzymania od prowadzącego materiałów w formie elektronicznej lub papierowej przed zajęciami,

  • wykorzystywanie podczas szkolenia lub wykładu materiałów wizualnych: prezentacji, zdjęć, map, itp.

W przypadku osób niedowidzących i niewidomych, przystosowanie sali szkoleniowej lub wykładowej do ich potrzeb powinno obejmować:

  • oznakowanie budynku, sali i znajdujących się w nich urządzeń z zastosowaniem informacji dotykowych i kolorystycznych wykonanych pismem Braille'a,

  • możliwość otrzymania od prowadzącego materiałów w wersji elektronicznej, napisanych większą czcionką lub pismem Braille'a.

Przystosowanie sali szkoleniowej lub wykładowej do potrzeb osób niepełnosprawnych powinno również obejmować możliwość skorzystania z pomocy prowadzącego lub obsługi szkolenia na każdym etapie korzystania z obiektu.

Kategoria: Biura Pszczyna