Telekonferencje

Autor: Działki Lubin

Telekonferencja to rozmowa głosowa z większą liczbą osób (nawet kilkudziesięcioma lub kilkoma setkami) w tym samym czasie. Czasem pod tą nazwą kryje się także możliwość uzyskania połączenia wideo z wieloma osobami na smartfonie. Telekonferencja nie daje takich możliwości i takiego komfortu rozmowy jak wideokonferencja, jednak bywa bardzo przydatna w rozmowach z pracownikami i klientami. Jej przewagą nad wideokonferencją to, że nie wymaga zaawansowanego sprzętu (wystarczy zwykły telefon), a jej uczestnicy mogą przebywać w dowolnych miejscach (np. w pociągu czy w parku). Telekonferencje nie wymagają też szybkiego łącza internetowego wysokiej jakości; połączenie jest więc bardziej stabilne.

wyposażenie sal konferrencyjnych

Dużą zaletą obu tych rozwiązań konferencyjnych jest oszczędność czasu i pieniędzy, m.in. przez możliwość jednorazowego przekazania informacji wielu osobom (bez konieczności odrębnych rozmów telefonicznych i bez ryzyka, że ktoś zbyt późno odbierze wiadomość e-mail), a także w wielu przypadkach brak konieczności organizowania podróży służbowych.

Obecnie wiele firm (w tym operatorzy telefonii komórkowej) ma w swojej ofercie usługę telekonferencji. Takie usługi są zwykle dostępne w dwóch wariantach:

  • na żądanie/wdzwaniane – bez moderacji i konieczności wcześniejszej rejestracji; zwykle wystarczy zadzwonić na określony numer i postępować zgodnie z instrukcjami;

  • moderowane – wymagają wcześniejszej rejestracji; umożliwiają zarządzanie przebiegiem konferencji przez panel www (np. wyciszanie czy blokowanie uczestników), a także nagrywanie i późniejsze odtwarzanie rozmowy.

Niektóre firmy dają swoim klientom dostęp do różnych funkcji dodatkowych (zwykle płatnych), takich jak powiadamianie uczestników o godzinie konferencji i sposobie dostępu do niej.

Utworzenie nawet dość zaawansowanej telekonferencji jest zwykle możliwe w ciagu kilku minut. Za pomocą aplikacji dostępowej trzeba utworzyć/zarezerwować salę konferencyjną (pokój rozmów), do której dostęp będą mieli wybrani przez nas uczestnicy. Udostępniamy im numer bądź nazwę pokoju, a także dane dostępowe (hasło lub numer PIN – w zależności od usługodawcy, przydzielone odgórnie lub nadane przez nas).

Telekonferencje można także organizować poprzez linię analogową. Dostępne są specjalne telefony telekonferencyjne – głośnomówiące, wyposażone w dodatkowe funkcje i przyciski (np. zapamiętywanie grup telekonferencyjnych, nagrywanie rozmów), współpracujące z istniejącymi bazami DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony – system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach, zapewniający dostęp metodą radiową), z możliwością podłączenia dodatkowych mikrofonów, z wyjściem na urządzenie nagrywające.

Kategoria: Działki Oleśnica